De online aanmelding zal op je smartphone niet optimaal werken. Online aanmelden doe je best vanop een desktop computer.
The online preregistration is not mobile friendly yet. Please register on a desktop computer.

Studievoortgangsbewaking voor trajectstarters met een studiesucces van minder dan 30%

Ter bewaking van de studievoortgang wordt in het Onderwijs- en examenreglement 2020-2021 volgende maatregel opgelegd:

artikel 19.3: Onverminderd de bepalingen van artikel 19.2 geldt dat indien een student die zich voor de eerste keer inschrijft voor een bacheloropleiding of voor een schakelprogramma aan de UAntwerpen, na de eerste inschrijving minder dan 30% van de studiepunten van zijn/haar studieprogramma heeft verworven, hij/zij enkel opnieuw kan inschrijven voor dezelfde opleiding na een voorafgaand gesprek met de studietrajectbegeleider of een andere door de faculteit aangeduide studiebegeleider. Het gesprek kan pas plaatsvinden indien de student bij de aanvraag van het gesprek een schriftelijke reflectie indient. De onderwijsraad bepaalt de minimale inhoud en het format van de reflectie en het gesprek.

Met de knop "Aanmelden met actieve studentenaccount" kan je de schriftelijke zelfreflectie starten.

 

 

Uiterste datums indienen reflectiedocument

Hou bij het indienen van het reflectiedocument rekening met de uiterste datum zoals hieronder voorzien.  Dit zijn de uiterste datums waarop het reflectiedocument volledig ingevuld moet zijn én verzonden moet worden naar de faculteit!

Faculteit Reflectiedocument ten laatste indienen op
Bedrijfswetenschappen en economie 22 september 2021
Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen 25 september 2021
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 22 september 2021
Letteren en Wijsbegeerte 25 september 2021
Ontwerpwetenschappen 27 september 2021
Rechten 24 september 2021
Sociale wetenschappen 24 september 2021
Toegepaste ingenieurswetenschappen 22 september 2021
Wetenschappen 01 oktober 2021